leki

Proces importu rzadkich leków

Pacjenci borykający się z rzadko spotykanymi chorobami często doświadczają trudności związanych z dostępem do odpowiednich leków. Rozwiązaniem, które może pomóc w tak ciężkiej sytuacji, jest docelowy import leków. Innymi słowy, to sprowadzenie lekarstw spoza kraju w ramach indywidualnych potrzeb. 

Czym jest docelowy import leków

Procedura, choć nie jest zbytnio skomplikowana, potrafi zająć sporo czasu. Opiera się na importowaniu zza granicy leków mogących uratować życie pacjentów. Najpopularniejszym kierunkiem importu jest obszar Unii Europejskiej. Leki niedostępne w UE z powodzeniem można sprowadzać również z pozostałych państw świata. Lekarze decydują się na zastosowanie importu docelowego gdy leki dostępne w Polsce zawiodły lub zostały wycofane z obrotu z bliżej nieokreślonych powodów. Innym powodem może być konieczność kontynuowania terapii u pacjenta do tej pory mieszkającego za granicami kraju. Do leków rzadkich zaliczyć można również szczepionki oraz specjalne środki żywieniowe. W przypadku rzadkich medykamentów po przekroczeniu granicy następuje przepakowanie leków oraz sprawdzenie przesyłki zgodnie z listem przewozowym. 

Ubieganie się o leki rzadkie

Pierwsze co należy uczynić to wizyta u lekarza prowadzącego w celu uzyskania zaświadczenia. Zapotrzebowanie na dany lek musi być poparte pieczęcią oraz podpisem lekarza zaznajomionego z leczoną chorobą. Odpowiedzialność za zastosowanie leku niedostępnego w Polsce spada na barki lekarza prowadzącego, dlatego procedura potrafi być długa i poparta licznymi badaniami. Jeżeli zaświadczenie zostało wystawione, następnym krokiem jest akceptacja przez odpowiedniego konsultanta z danego obszaru medycyny. Gotowe zaświadczenie należy przesłać do Ministerstwa Zdrowia pocztą tradycyjną, elektroniczną, faksem lub za pomocą platformy e-PUAP. Import leków zza granicy nie jest najłatwiejszą procedurą, lecz może skutecznie przyczynić się do uratowania życia.

Czas oczekiwania na leki rzadkie

Przesyłki szczególne, takie jak leki na specjalne zamówienie, wymagają dłuższej obsługi niż standardowe. Przepakowywanie leków, kontrole na granicach, sprawdzanie pozwoleń to tylko niektóre czynniki wpływające na wydłużony czas oczekiwania na leki. Termin otrzymania leku może być różny i wynosić nawet do kilku tygodni. Szczegóły zamówienia danego leku powinny być udostępnione przez aptekę, w której dokonuje się transakcji. Warto zatem wybrać aptekę, która w sposób profesjonalny podejdzie do obsługi szczególnego zamówienia.