nocne moczenie

Moczenie nocne u dzieci – co może być przyczyną?

Szacuje się, że około 6-8% dzieci powyżej 5. roku życia ma problemy z moczeniem nocnym. Zjawisko to nie ma jednak jednego, skrystalizowanego podłoża – bardzo często problemy są kwestią indywidualną, a w tym psychologiczną. Warto poznać, które z przyczyn są najczęściej spotykane, co pomoże w znalezieniu źródła moczenia u danego dziecka. Co może być prekursorem tego wstydliwego problemu?

Na czym polega moczenie nocne?

Na początku warto wiedzieć, że moczenie nocne, choć nazwa wskazuje inaczej, dotyczy również dzieci, które nie trzymają moczu w dzień. Tutaj można wyróżnić tak naprawdę trzy opcje – moczenie wyłącznie w nocy, jedynie w dzień lub zarówno w nocy, jak i w dzień.

Niezależnie od pory doby, każdy przypadek może sklasyfikować ze względu na czas rozpoczęcia problemu. 

 • Moczenie pierwotne – mowa tutaj o przypadku, gdzie dziecko nigdy nie miało dłuższego okresu, w którym się nie moczyło – zawsze miało z tym problem.
 • Moczenie wtórne – w tym przypadku okres braku moczenia miał miejsce, a dziecko z jakiegoś powodu zaczyna znów mieć problem z trzymaniem moczu.

Należy w tym wszystkim pamiętać, że dziecko dopiero po ukończeniu 4. roku życia jest fizjologicznie w stanie trzymać mocz, przez co wcześniejsze przypadki nie są zaburzeniami mikcji. Moczenie nocne u dzieci powyżej tego wieku może mieć wiele przyczyn – warto się im przyjrzeć.

Pierwotne izolowane moczenie nocne – czym jest?

Jest to jeden z rodzajów moczenia nocnego, który wskazuje jednocześnie na jego przyczynę. Podłożem tego problemu jest genetyczne uwarunkowanie do zwiększonej produkcji moczu w nocy i zmniejszonej pojemności pęcherza, czego efektem jest trudność w kontrolowaniu moczu.

Problem ten najczęściej mija samoistnie do roku od jego pojawienia się w życiu dziecka. Zdarza się jednak, że istnieje potrzeba stosowania dodatkowej pomocy – tutaj trzeba postawić początkowo na modyfikację zachowania, a mianowicie:

 • niepozwalanie dziecku na picie do 2 godzin przed zaśnięciem,
 • brak nabiału na kolację,
 • oddawanie moczu przed pójściem spać.

Można też stosować trening wybudzania, a jeśli to nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, należy zastosować leczenie farmakologiczne – tutaj najczęstszymi opcjami są desmopresyna i oksybutynina.

Moczenie nocne – przyczyny organiczne

Zarówno w przypadku moczenia pierwotnego, jak i wtórnego, do zaburzeń może dojść nie tylko z powodu genetycznych predyspozycji. Wiele problemów fizjologicznych może się objawiać właśnie moczeniem nocnym. 

Organiczne przyczyny moczenia nocnego u dzieci:

 • wady i zakażenia układu moczowego,
 • zaburzenia funkcji pęcherza,
 • cukrzyca,
 • padaczka,
 • zaburzenia elektrolitowe,
 • zespół bezdechu sennego,
 • alergie pokarmowe,
 • uporczywe zaparcia.

Jak widać, przyczyn organicznych jest wiele. O tym, co można z tym poradzić, można poczytać tutaj https://chlonne24.pl/blog-section/moczenie-sie-starszych-dzieci-w-nocy-co-robic. Dodatkowo warto jest skonsultować się z lekarzem, jeśli problem nie ustępuje.

Moczenie nocne – przyczyny psychologiczne

Choć w wielu przypadkach podłoże problemu leży po stronie organicznej, bardzo często zdarza się, że przyczyny są w pełni psychologiczne. W tym przypadku mowa przede wszystkim o silnych stresorach, które mogą działać na dziecko. Choć są to kwestie indywidualne, można wyróżnić kilka sytuacji, które często powodują moczenie u dzieci – są to m.in.:

 • rozstanie rodziców,
 • zmiana szkoły, domu lub przedszkola,
 • problemy z grupą rówieśniczą.

Wiedząc już o psychologicznych przyczynach moczenia nocnego u dzieci, należy pamiętać, że problem ten może się utrzymać przez dłuższy czas. Podczas leczenia warto wspomóc się chłonnymi i łatwymi do oczyszczenia materiałami, które znaleźć można w sklepie internetowym https://chlonne24.pl/. To prosty sposób na zniwelowanie kłopotliwych efektów tego wstydliwego problemu.