Utrata masy ciała zmniejsza ryzyko raka skóry

Zrozumienie czynników ryzyka związanych z każdym rodzajem raka jest ważne w naszym wysiłku, aby zminimalizować ryzyko populacji w ogóle.

Otyłość została już potwierdzona jako czynnik ryzyka wielu nowotworów, w tym raka endometrium, wątroby, nerek, jelita grubego i raka trzustki.

Najbardziej oczywistym czynnikiem ryzyka raka skóry jest niezabezpieczona ekspozycja na słońce. Jednak według wcześniejszych badań otyłość może również odgrywać pewną rolę.

Ostatnio naukowcy postanowili dokładniej zbadać rolę otyłości w ryzyku czerniaka, szybko rozwijającej się postaci raka skóry.

Otyłość i czerniak

We wcześniejszych pracach stwierdzono, że otyłość zwiększa zarówno ryzyko, jak i tempo wzrostu czerniaka. W ostatnich badaniach naukowcy chcieli jednak zrozumieć, czy utrata masy ciała obniży poziom ryzyka.

Naukowcy pod przewodnictwem Magdaleny Taube z Uniwersytetu w Göteborgu w Szwecji zaprezentowali swoje wyniki na Europejskim Kongresie Otyłości, który odbył się w Wiedniu w Austrii.

Aby zbadać związek między otyłością, utratą masy ciała i czerniakiem, wzięli dane ze szwedzkiego badania osób otyłych – projektu stworzonego w celu monitorowania wyników operacji bariatrycznej w porównaniu z osobami stosującymi konwencjonalne leczenie otyłości.

Uczestnikami było ponad 2000 osób, które przeszły operację otyłości i podobna liczba uczestników kontrolnych, którzy zostali dobrani pod kątem szeregu parametrów, w tym wieku, płci, pomiarów ciała, cech osobowości i czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.

Ich analiza wykazała, że ​​ci, którzy przeszli operację, mieli znacznie niższe ryzyko rozwoju czerniaka w ciągu następnych 18 lat.

Zmniejszenie ryzyka o 61 procent
W rzeczywistości, w porównaniu z grupą kontrolną, osoby z grupy chirurgicznej odnotowały 61 procentowe zmniejszenie ryzyka rozwoju czerniaka złośliwego i 42 procentowe zmniejszenie ryzyka wszystkich rodzajów raka skóry.

Autorzy podsumowują: „W tym długoterminowym badaniu chirurgia bariatryczna zmniejszyła ryzyko czerniaka złośliwego”.

„To odkrycie potwierdza pogląd, że otyłość jest czynnikiem ryzyka czerniaka i wskazuje, że utrata masy ciała u osób z otyłością może zmniejszyć ryzyko śmiertelnej postaci raka, która stale rośnie w wielu krajach przez kilka dziesięcioleci”.

Związek między rakiem skóry a otyłością jest nieco zaskakujący i potrzeba więcej pracy, aby dowiedzieć się dokładnie, dlaczego tak jest. Odkrycia wskazują na jeszcze jedno niepokojące zagrożenie dla zdrowia związane z otyłością, ale stanowią również potencjalną drogę do zmniejszenia zagrożeń.